كد گزارش:33 --- تاريخ درج: 1397/08/22


  هشتمین یادواره شهدای صنعت مس و شهدای گمنام با حضور مدیر کل بنیاد شهید استان کرمان، نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای، فرماندار و جمعی از روسای ادارات رفسنجان در سالن سینما آزادی شهر سرچشمه برگزار شد.

  • image1

   هشتمین یادواره شهدای صنعت مس و شهدای گمنام

  • image2

   هشتمین یادواره شهدای صنعت مس و شهدای گمنام

  • image3

   هشتمین یادواره شهدای صنعت مس و شهدای گمنام

  • image4

   هشتمین یادواره شهدای صنعت مس و شهدای گمنام

  • image5

   هشتمین یادواره شهدای صنعت مس و شهدای گمنام

  • image6

   هشتمین یادواره شهدای صنعت مس و شهدای گمنام

  • image7

   هشتمین یادواره شهدای صنعت مس و شهدای گمنام

  • image8

   هشتمین یادواره شهدای صنعت مس و شهدای گمنام

  • image9

   هشتمین یادواره شهدای صنعت مس و شهدای گمنام

  • image10

   هشتمین یادواره شهدای صنعت مس و شهدای گمنام

  <<بازگشت