آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانکاري به منظور اجراي خطوط توزيع گاز از ايستگاه TBS سايت توسعه تا کارخانه هاي هيپ ليچينگ و پالايشگاه و لوله کشي داخلي تعدادي از ساختمان ها
مناقصه شماره 319873
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانکار واجد شرايط، جهت اجراي خطوط توزيع گاز از ايستگاه TBS سايت توسعه تا کارخانه هاي هيپ ليچينگ و پالايشگاه و لوله کشي داخلي تعدادي از ساختمان ها اقدام نمايد.
 سه شنبه ١٣ اسفند ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع:انجام مطالعات تخمين ذخيره، طراحي مجدد و مطالعات فني و اقتصادي معدن ايجو
آگهي مناقصه شماره 21982800
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي مشاور واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ١١ اسفند ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تامين جرثقيل هاي مورد نياز تعميرگاه معدن مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982802
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ١١ اسفند ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تامين مصالح، اجرا و نصب عايق لوله ها و مخازن در مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982799
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام عمليات حفاري, انفجار, باطله برداري, استخراج و حمل ماده معدني در مجتمع مس شهربابك
آگهي مناقصه شماره 21982794
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٥ اسفند ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي، ارزيابي و انتخاب پيمانكاربه منظور (انجام عمليات حفاري ، انفجار ، باطله برداري ، استخراج و حمل ماده معدني در سايت معدن آهك گوره درق اهر،خوراک دهی به سنگ شکن گوره درق و سایر خدمات مورد نظر کارفرما)
مناقصه شماره : 319871
شركت صنعتي معدني موليبدن مس آذربايجان در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانكار واجد شرايط اقدام نمايد.
 دوشنبه ٥ اسفند ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ساخت بستر دامپ ليچينگ غرب معدن سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982793
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد :
 دوشنبه ٥ اسفند ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ارائه خدمات مشاوره جهت پياده سازي استاندارد ISO14001:2015 در مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982791
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي مشاور واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي، ارزيابي و انتخاب پيمانكاربه منظور ....
مناقصه شماره : 319863
آگهي فراخوان عمومي شناسايي، ارزيابي و انتخاب پيمانكاربه منظور انجام (بارگيري، حمل و تخليه سالانه 100هزار تن کانسنگ(8-4 سانتیمتری از معدن آهک گوره درق اهر به کارخانه آهک هیدراته اهر به همراه تهيه بارنامه و پوشش بيمه اي)شركت صنعتي معدني موليبدن مس آذربايجان در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانكار واجد شرايط اقدام نمايد.
 چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ساخت بستر دامپ ليچينگ غرب معدن سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982793
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد :
 سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>