موضوع: ساخت و نصب دکلهاي روشنايي استاديوم ورزشی شهرستان رفسنجان
آگهي مناقصه شماره 21992809
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ١٦ فروردين ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: شناسايي منابع جهت طراحي، ساخت و راه اندازي کامل سردخانه بالاي صفر درجه
آگهي فراخوان
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد منابع واجد شرايط جهت طراحي، ساخت و راه اندازي کامل دو عدد سردخانه بالاي صفر درجه جهت نگهداري روزانه گوشت قرمز کشتارگاه مجتمع مس سرچشمه (دو عدد اتاق پيش سرد کشتارگاه) را با مشخصات فني ذيل از طريق فراخوان عمومي شناسايي نمايد.
 شنبه ١٦ فروردين ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: شناسايي منابع جهت خريد سيانيد سديم
آگهي فراخوان
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد منابع واجد شرايط جهت خريد سيانيد سديم به ميزان 100.000 كيلوگرم و با مشخصات فني ذيل را از طريق فراخوان عمومي شناسايي نمايد.
 شنبه ١٦ فروردين ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان شناسايي و پيش ارزيابي صلاحيت پيمانکاران پروژه EPC جهت انجام خدمات طراحي تفصيلي، تامين کالا، نصب و راه اندازي تغليظ فاز 3 تغليظ مجتمع مس سونگون
مناقصه شماره 319872
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و پيش ارزيابي صلاحيت پيمانکاران پروژهاي EPC جهت انجام خدمات طراحي تفصيلي، تامين کالا، نصب و راه اندازي کارخانه تغليظ فاز 3 مجتمع مس سونگون با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.
 شنبه ١٦ فروردين ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام خدمات ژئوتکنيک پروژه هاي جاري و توسعه طرح جامع آب شركت ملي صنايع مس ايران
مناقصه شماره :21982807
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ١٦ فروردين ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع:انجام عملياتطراحي و مهندسي، تامين دستگاه و لوازم جانبي ، اجرا و نصب سيستم پايش آنلاين( رادار ) ديواره هاي معادن مس سرچشمه ، ميدوك و سونگون شركت ملي صنايع مس ايران
مناقصه شماره :21982805
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 چهارشنبه ٢١ اسفند ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ساخت و توسعه بستر هيپ 7 مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982792
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ٢١ اسفند ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
فرماندار شهرستان شهربابک عنوان کرد
اقدامات خوب شرکت مس برای پیشگیری از «کرونا» در شهربابک/ صنعت مس شهربابک سبز می شود
دکتر سعید قائینی فرماندار شهرستان شهربابک با اشاره به تعامل خوب شرکت مس و مجتمع مس شهربابک با مجموعه‌های دولتی شهرستان، گفت: از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور، شرکت مس تعامل بسیار خوبی را با فرمانداری و شبکه بهداشت و درمان شهرستان داشته است.
 يکشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام تعميرات دوره اي نسوز كوره هاي ذوب مس خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 21982798
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ١٤ اسفند ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام کليه تعميرات ابنيه صنعتي، راههاي ارتباطي , کليه واحدهاي اداري و مهمانسراها و واحد هاي جديد الاحداث در مجتمع مس ميدوک و ساختمان هاي اداري شهربابک
آگهي مناقصه شماره 21982778
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ١٤ اسفند ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>