موضوع: تميزكاري كليه قسمتهاي تجهيزات, دستگاهها و ماشين آلات كارخانه با روش Ice Blast
آگهي مناقصه شماره 21972506
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد :
 دوشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اجراي خط لوله انتقال پالپ از سايت خردايش به سايت فلوتاسيون دره زار و همچنين تاسيسات موردنياز جهت تامين آب و مديريت باطله كارخانه تغليظ دره زار مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21972502
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد :
 يکشنبه ١٨ آذر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تكميل فاز نهايي سد رسوبگير مجتمع مس ميدوك
آگهي مناقصه شماره 21972487
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد :
 شنبه ١٧ آذر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام عمليات فنس كشي دوجداره ، اصلاح فنس موجود ، زير سازي بستر لاينر و اجراي ديوار پيش ساخته در بعضي از مناطق مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21972498
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 دوشنبه ١٢ آذر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع : اجراي كارهاي باقيمانده استاديوم ورزشي در مجموعه فرهنگي ورزشي متعلق به شركت ملي صنايع مس ايران واقع در رفسنجان
آگهـي تجديد مناقصه شماره 2387
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذارنمايد.
 سه شنبه ٦ آذر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آگهي مناقصه شماره 21972495
موضوع: احداث كانتين مركزي مجتمع ميدوك
 شنبه ٣ آذر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

مناقصه شماره 319725
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانكار جهت اجراي ترفيع سد باطله معدن مس مزرعه اهــر
 شنبه ٣ آذر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع : تهيه, حمل, نصب و راه اندازي يكدستگاه جرثقيل سقفي پنج تن در كارگاه مكانيك پالايشگاه خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 21972494
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد :
 سه شنبه ٢٩ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: خريد تجهيزات،نصب و راه اندازي نوار مرتعش جهت اندازه گيري سطح آب زير زميني معدن ميدوك
تجديد آگهي مناقصه شماره 21972457
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع فوق الذكر با مشخصات و شرايط كلي زير را از طريق مناقصه به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 دوشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع : تهيه لاينر واجراي عمليات لاينر گذاري 310.000 متر مربع ازسطح هيپ شماره 8 معدن مس سرچشمه(شامل خريد و نصب)
آگهي مناقصه شماره 21972488
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد :
 دوشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
شعار سال 1396 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

سايتهاي وابسته