موضوع: ساماندهي و بروز رساني و انجام خدمات تفكيك، دسته بندي، طبقه بندي، آماده سازي، ليست برداري و كد گذاري به مقدار 1.005.000 سند از اسناد و مدارك امور هاي توليد و معاونت مهندسي مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199112
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آگهي تجديد مناقصه ساخت تابلوهاي برق فشار ضعيف و متوسط استاديوم سي هزار نفري کرمان به شماره 1199106
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 دوشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اجراي عمليات جمع آوري، حمل و دفع پسماندهاي عادي، سبز، تر، خشك، جزء ويژه پسماند عادي و ضايعات و اقلام حجيم مجتمع مس شهربابك
آگهي مناقصه شماره 4199105
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: لاينرگذاري اتاق بار کاميونهاي معدني و باکت شاول
آگهي مناقصه شماره 2199103
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان شناسايي و پيش ارزيابي صلاحيت پيمانکاران جهت اجرای پروژه احداث ایستگاه جدید پمپاژ آب برگشتی، بازسازی و نصب و راه اندازی سیستم پمپهای بوستر و تاسیسات جانبی آن در ایستگاه جدید، دمونتاژ و جابجایی سیستم شناور پانتون های فاز 1 و 2 و نصب در موق
مناقصه شماره 3199102
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و پيش ارزيابي صلاحيت پيمانکاران جهت اجرای پروژه احداث ایستگاه جدید پمپاژ آب برگشتی، بازسازی و نصب و راه اندازی سیستم پمپهای بوستر و تاسیسات جانبی آن در ایستگاه جدید، دمونتاژ و جابجایی سیستم شناور پانتون های فاز 1 و 2 و نصب در موقعیت جدید، برچیدن ایستگاه موجود پمپاژ آب برگشتی مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد
 شنبه ٢٠ ارديبهشت ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان شناسايي و پيش ارزيابي صلاحيت پيمانکاران پروژه EPC جهت انجام خدمات طراحي تفصيلي، تامين کالا، نصب و راه اندازي تغليظ فاز 3 تغليظ مجتمع مس سونگون
مناقصه شماره 319872
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و پيش ارزيابي صلاحيت پيمانکاران پروژهاي EPC جهت انجام خدمات طراحي تفصيلي، تامين کالا، نصب و راه اندازي کارخانه تغليظ فاز 3 مجتمع مس سونگون با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.
 دوشنبه ١٥ ارديبهشت ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان شناسايي ، ارزيابي و انتخاب مشاور جهت احداث کارخانه هیپ لیچینگ و SX/EW مجتمع مس سونگون
مناقصه شماره 3199101
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي ، ارزيابي و انتخاب مشاور جهت احداث کارخانه هیپ لیچینگ و SX/EW مجتمع مس سونگون با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.
 يکشنبه ١٤ ارديبهشت ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تامين مصالح و اجرای عمليات مقاوم سازي تونل هاي انبار خاک درشت و تونل مخزن آب رزرواير مجتمع مس سرچشمه
آگهي مجدد مناقصه شماره 2199106
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ١٤ ارديبهشت ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: احداث ديوار حائل بتني جهت جلوگيري از پخش سيليس و بتن ريزي راهرو اسكال بريكر و بتن راهرو ورودي كوره آند شماره يك مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199104
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ١٤ ارديبهشت ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تهيه نقشه توپوگرافي،‌سايت پلان و توسعه سامانه GIS تحت وب مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199108
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ١٤ ارديبهشت ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>