موضوع: ارائه خدمات راهبري، سرويس، بازرسي، تعمير و نگهداري سيستم اعلام و اطفاء حريق اتوماتيک و نيمه اتوماتيک مجتمع مس شهربابک
آگهي مناقصه شماره 21982729
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ١٧ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ارائه خدمات راهبري، سرويس، بازرسي، تعمير و نگهداري سيستم اعلام و اطفاء حريق اتوماتيک و نيمه اتوماتيک مجتمع مس شهربابک
آگهي مناقصه شماره 21982729
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ١٢ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام عمليات بازسازي و نصب ريل بر روي ديوارهاي ريلي زير سنگ شكن و انجام عمليات نگهداري، تعميرات و تعويض درام هاي نوار دو سنگ شكن اوليه مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982725
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ١٠ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهی فراخوان عمومی شناسایی، ارزیابی و انتخاب مشاور صاحب صلاحیت و توانمند جهت انجام خدمات مشاوره، خدمات مهندسی، نظارت عالیه و خدمات کنترل(عملیات ساختمان و نصب، راه‌اندازی، بهره‌برداری آزمایشی و دوره تضمین)، نظارت کارگاهی، برنامه‌ریزی و ...
مناقصه شماره : 319862
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسایی، ارزیابی و انتخاب مشاور صاحب صلاحیت و توانمند جهت انجام خدمات مشاوره، خدمات مهندسی، نظارت عالیه و خدمات کنترل(عملیات ساختمان و نصب، راه‌اندازی، بهره‌برداری آزمایشی و دوره تضمین)، نظارت کارگاهی، برنامه‌ریزی و کنترل‌پروژه برای پروژه تولید کاتد در مجتمع مس سونگون اقدام نمايد.
 يکشنبه ١٠ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: برگزاري مزايده نگهداري اراضي كشاورزي واقع در يزد
آگهي فراخوان
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد انجام خدمات نگهداري و بهره برداري و استفاده از محصولات حاصله از اراضي كشاورزي (چاه و قنات) واقع در يزد – روستاي دره زرشك، حسن آباد و كفه دهشير (مرتاضيه) را با شرايط ذيل از طريق مزايده واگذار نمايد:
 سه شنبه ٥ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تامين خودروهاي سبك و ارائه خدمات اياب و ذهاب پرسنل شركت مس در مجتمع مس شهربابك
آگهي مناقصه شماره 21982728
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٣ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ساخت و نصب مسير هاي دسترسي و پاركينگ هاي تعميراتي آسانسورها و جرثقيل هاي سقفي مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982615
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٣ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: طراحي، ساخت و نصب جرثقيل 8 تن سالن تانك هوس و نصب راهروها و پاركينگ تعميراتي و تامين سيستم برق رساني بصورت سيستم باكس ريلي مجتمع مس سرچشمه
آگهي تجديد مناقصه شماره 21982646
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٣ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: سنجش آلاينده هاي هوا، صدا، خاك، گياه، آب و پساب در مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982723
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٣ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: آماده سازي سطح و عايق کاري پوشش سقف انبار هاي ناريه مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982717
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>