آگهي فراخوان شناسايي ، ارزيابي و انتخاب مدیر طرح پروژه های توسعه مس منطقه آذربایجان
مناقصه شماره 3199105
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي ، ارزيابي و انتخاب مدیر طرح پروژه های توسعه مس منطقه آذربایجان با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.
 يکشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
مزايده فروش داخلي20 هزارتن كنسانتره مس شرکت ملی صنايع مس ايران
شرکت ملی صنايع مس ايران به عنوان فروشنده در نظر دارد مقدار 20 هزارتن كنسانتره مس........
شرکت ملی صنايع مس ايران به عنوان فروشنده در نظر دارد مقدار 20 هزارتن كنسانتره مس با تلرانس 10 درصد را از طريق مزايده و با شرايط ذيل به فروش رساند:
 يکشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: شناسايي منابع جهت خريد پارچه لباسكار صد در صد كتان
آگهي فراخوان
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد منابع واجد شرايط جهت 6000 متر پارچه لباسكار صد در صد كتان را از طريق فراخوان عمومي شناسايي نمايد.
 سه شنبه ١٣ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام کليه عمليات معدنکاري جهت استخراج باطله و ماده معدني در معدن روباز مس چهل کوره زاهدان
آگهي مناقصه شماره 1199107
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ١٣ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: پروژه احداث راه كنار گذر معدن مس دره آلو
آگهي مناقصه شماره 1199108
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ١٣ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام خدمات مشاوره جهت احداث كارخانه تغليظ ميدوك فاز دو
آگهي مناقصه شماره 4199101
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد
 سه شنبه ١٣ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانکار، جهت تهيه و نصب قفسه بندي انبار قطعات و عمومي ( تهيه و نصب انواع قفسه بندي ، تعمير وخريد بالابرها ، دمونتاژ و حمل و مونتاژ قفسه بندي هاي موجود )
مناقصه شماره 3199106
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانکار واجد شرايط، جهت تهيه و نصب قفسه بندي انبار قطعات و عمومي ( تهيه و نصب انواع قفسه بندي ، تعمير وخريد بالابرها ، دمونتاژ و حمل و مونتاژ قفسه بندي هاي موجود ) در مجتمع مس سونگون اقدام نمايد.
 سه شنبه ١٣ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اصلاحات روشنايي كارخانجات تغليظ مجتمع مس سرچشمه به صورت EPC
آگهي مناقصه شماره 2199115
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ١٣ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اصلاحات آهك هيدراته تغليظ مجتمع مس سرچشمه بصورت EPC
آگهي مناقصه شماره 2199114
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ١٣ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: احداث سالن اجتماعات و ساختمان اداري مركزي متمركز مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199125
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ١٣ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>