موضوع: شناسايي منابع جهت بيل مكانيكي
آگهي فراخوان
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر داردنسبت به خريد 3 دستگاه ببل مكانيكي اقدام نمايد لذا با درج اين آگهي منابع واجد شرايط جهت فروش ببل مكانيكي با مشخصات فني و تعداد جدول ذيل را از طريق فراخوان عمومي شناسايي مي نمايد.
 يکشنبه ١ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ارائه خدمات مطالعات معدني و مشاوره جهت معدن مس دره زار
آگهي مناقصه شماره 2199126
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ٢٥ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام خدمات مشاوره متمركز و جامع نقشه برداري هوايي و زميني، مطالعات و طراحي، نظارت كارگاهي و عاليه، خدمات آزمايشگاه ژئوتكنيك، مكانيك خاك و مقاومت مصالح جهت پروژه هاي طرح هاي عمراني سرچشمه در حوزه هاي راهسازي، پل سازي، ساختمان و محوطه سازي
آگهي مناقصه شماره 2199127
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ٢٥ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اجراي عمليات مقاوم سازي و بهسازي سازه نوار نقاله شماره 2 مجتمع مس سرچشمه
آگهي تجديد مناقصه شماره 2199101
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق تجديد مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٢٥ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پیمانکار جهت ارائه خدمات جوشکاری، رسوب زدایی،داربست بندی، رنگ آمیزی مجتمع مس سونگون
مناقصه شماره 3199108
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پیمانکار جهت ارائه خدمات جوشکاری، رسوب زدایی،داربست بندی، رنگ آمیزی مجتمع مس سونگون با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.
 دوشنبه ١٩ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اجراي عمليات تهيه، تامين، ساخت، نصب و راه اندازي راهرو دسترسي به جرثقيل سقفي انبار كنستانتره جديد كارخانه ذوب مس خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 4199106
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ١٩ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: طراحي، تامين و نصب يك عدد مخزن ذخيره كنسانتره به همراه سيستم انتقال مواد و توزين در زير آن, در انبار قديم كنسانتره
آگهي مناقصه شماره 2199116
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد :
 دوشنبه ١٩ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام عمليات تخليه، برش، پرس و بسته بندي20.000 تن ضايعات مسي در كارخانه ذوب مس خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 4199107
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ١٩ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پیمانکار جهت عملیات نقشه برداری هوایی محدوده پروژه تغلیظ فاز 3 مجتمع مس سونگون
مناقصه شماره 3199107
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پیمانکار جهت عملیات نقشه برداری هوایی محدوده پروژه تغلیظ فاز 3 مجتمع مس سونگون با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.
 يکشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانکار جهت اجراي پروژه احداث مسير آبرساني از سد آيت کندي به کارخانه تغليظ فاز 3 و خاکبرداري محل ايستگاه پمپاژ آب برگشتي جديد
مناقصه شماره 3199109
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانکار جهت اجراي پروژه احداث مسير آبرساني از سد آيت کندي به کارخانه تغليظ فاز 3 و خاکبرداري محل ايستگاه پمپاژ آب برگشتي جديد ، با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.
 يکشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>