موضوع: نگهداري 3 باب زمين چمن طبيعي ورزشگاه كرمان و 1 باب زمين چمن طبيعي ورزشگاه رفسنجان و نگهباني مجموعه
آگهي تجديد مناقصه شماره 1199110
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ٣ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان
موضوع: شناسايي منابع جهت بيل مكانيكي
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر داردنسبت به خريد 1 دستگاه ببل مكانيكي 220 كوماتسو چرخ زنجيري به همراه پيكور اقدام نمايد لذا با درج اين آگهي منابع واجد شرايط جهت فروش ببل مكانيكي با مشخصات فني و تعداد جدول ذيل را از طريق فراخوان عمومي شناسايي مي نمايد.
 سه شنبه ٣ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: مناقصه خريد برق جهت تأمين بخشي از ديماند مجتمع مس سونگون
آگهي مناقصه شماره 1199111
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ٣ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانكاران به منظور ارائه خدمات تعمیر و نگهداری الکتروپمپهای انتقال مواد کارخانه پرعیار کنی فاز اول ، فاز دوم و مولیبدن و سایر خدمات مورد نظر کارفرما در مجتمع مس سونگون
مناقصه شماره 3199112
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانكار واجد شرايط، جهت ارائه خدمات تعمیر و نگهداری الکتروپمپهای انتقال مواد کارخانه پرعیار کنی فاز اول ، فاز دوم و مولیبدن و سایر خدمات مورد نظر کارفرما در مجتمع مس سونگون اقدام نمايد
 سه شنبه ٣ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ارائه خدمات مديريت طرح جهت پروژه هاي در دست انجام طرح جامع آب در مجتمع هاي مس سرچشمه ،دره زار ، شهربابك و درآلو و ساير پروژه¬هاي تحت نظارت آن
آگهي مناقصه شماره 1199100
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ١ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام عمليات حفاري بوسيله پنج دستگاه دريل حفاري در معدن مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199120
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ١ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: شناسايي منابع جهت بيل مكانيكي
آگهي فراخوان
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر داردنسبت به خريد 3 دستگاه ببل مكانيكي اقدام نمايد لذا با درج اين آگهي منابع واجد شرايط جهت فروش ببل مكانيكي با مشخصات فني و تعداد جدول ذيل را از طريق فراخوان عمومي شناسايي مي نمايد.
 يکشنبه ١ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ارائه خدمات مطالعات معدني و مشاوره جهت معدن مس دره زار
آگهي مناقصه شماره 2199126
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ٢٥ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام خدمات مشاوره متمركز و جامع نقشه برداري هوايي و زميني، مطالعات و طراحي، نظارت كارگاهي و عاليه، خدمات آزمايشگاه ژئوتكنيك، مكانيك خاك و مقاومت مصالح جهت پروژه هاي طرح هاي عمراني سرچشمه در حوزه هاي راهسازي، پل سازي، ساختمان و محوطه سازي
آگهي مناقصه شماره 2199127
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ٢٥ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اجراي عمليات مقاوم سازي و بهسازي سازه نوار نقاله شماره 2 مجتمع مس سرچشمه
آگهي تجديد مناقصه شماره 2199101
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق تجديد مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٢٥ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>