موضوع مناقصه : تامين ماشين آلات سنگين و جرثقيلهاي مورد نياز با اپراتور جهت ارائه خدمات در مجتمع مس سرچشمه.
آگهي مناقصه شماره 21982637
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد " تامين ماشين آلات سنگين و جرثقيلهاي مورد نياز با اپراتور جهت ارائه خدمات در مجتمع مس سرچشمه " را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 يکشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع مناقصه : تعمير و نگهداري شبكه فاضلاب صنعتي و انساني مجتمع مس سرچشمه.
آگهي مناقصه شماره 21982645
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد " تعمير و نگهداري شبكه فاضلاب صنعتي و انساني مجتمع مس سرچشمه " را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 يکشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: خريد قطعات و لوازم ، تعمير و نگهداري تاسيسات حرارت مركزي و موتورخانه هاي منازل مسكوني ،كمپ كروپ ، واحدهاي اداري ،كمپ مسكوني و ..
آگهي مناقصه شماره 21982644
موضوع: خريد قطعات و لوازم ، تعمير و نگهداري تاسيسات حرارت مركزي و موتورخانه هاي منازل مسكوني ،كمپ كروپ ، واحدهاي اداري ،كمپ مسكوني و همچنين نگهداري و تعميرات سيستم سرمايشي واحدهاي اداري و عمومي در شهر مس سرچشمه ،‌واحدهاي اداري و مهمانسرا شهرك هزار واحدي رفسنجان و نگهداري سيستم سرمايشي و تاسيسات بهداشتي واحدهاي اداري و صنعتي در موقعيت هاي مختلف كارخانه
 يکشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تهيه، حمل و نصب چمن مصنوعي ورزشي در زمين استاديوم شماره 2 ورزشگاه شهربابك
آگهي مناقصه شماره 21982678
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انتخاب مشاور آزمايشگاه براي ارائه خدمات آماده سازي، تهيه مقاطع و آناليز نمونه‌هاي حفاري، زمين‌شناسي و ژئوشيمي به روش‌هاي مختلف در مناطق جنوب و جنوب‌شرق و مركز و شمالغرب كشور
آگهي مناقصه 2676شماره
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ١٢ مرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام عمليات طراحي ، تهيه نقشه ، تامين ، اجرا و نصب سوله مربوط به تاير شاپ معدن مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982622
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 چهارشنبه ٩ مرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع مناقصه : احداث سايبان ، بتن ريزي ، زير سازي و آسفالت محوطه كارخانه اكسيژن در مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982666
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد " احداث سايبان ، بتن ريزي ، زير سازي و آسفالت محوطه كارخانه اكسيژن در مجتمع مس سرچشمه " را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 شنبه ٢٩ تير ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع مناقصه : رنگ آميزي خطوط لوله انتقال گازها در مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982665
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد " رنگ آميزي خطوط لوله انتقال گازها در مجتمع مس سرچشمه" را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 شنبه ٢٩ تير ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانكاران به منظور اجراي ارائه خدمات كيسه پركني و بارگيري كنسانتره به ميزان ساليانه 80.000 تن در جامبوبگ در مجتمع مس سونگون
مناقصه شماره 319850
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانكار واجد شرايط، جهت ارائه خدمات كيسه پركني و بارگيري كنسانتره به ميزان ساليانه 80.000 تن در جامبوبگ در مجتمع مس سونگون اقدام نمايد
 چهارشنبه ٢٦ تير ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي، ارزيابي و انتخاب پيمانكاران به منظور اجراي پروژه هاي ساختماني مورد نياز در مجتمع مس سونگون و سايت هاي تابعه
مناقصه شماره 319848
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانكار واجد شرايط، جهت اجراي پروژه هاي ساختماني مورد نياز در مجتمع مس سونگون و سايت هاي تابعه (احداث سوله راهدارخانه، اداري و رفاهي موليبدن، اجراي خط لوله، انبار سورس و ساير کارهاي مرتبط) اقدام نمايد
 يکشنبه ٢٣ تير ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 صفحه بعدی >>