موضوع: بارگيري، حمل و تخليه سنگ معدني، سنگ ريجكت كارخانه تغليظ و پسماند با رطوبت كم كارخانه غبار، از محل‌هاي توده شده و تخليه آنها در محل‌هاي تعيين شده در هيپ‌هاي امور ليچينگ و بيوليچينگ و ساير مكان‌هاي مورد نظر كارفرما در سطح مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982769
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٨ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: بازسازي و نوسازي تجهيزات كارگاههاي ساخت مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982768
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٨ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد 46 قلم از تجهيزات مستعمل بلا استفاده در دو مجتمع مس سرچشمه و شهربابك را با مشخصات جدول ذيل از طريق مزايده عمومي بفروش رساند :
آگهي مزايده شماره92
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد 46 قلم از تجهيزات مستعمل بلا استفاده در دو مجتمع مس سرچشمه و شهربابك را با مشخصات جدول ذيل از طريق مزايده عمومي بفروش رساند :
 دوشنبه ٧ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: خريد و نصب چمن مصنوعي زمين تمريني شماره 3 ورزشگاه رفسنجان و شهربابك
آگهي مناقصه شماره 21982772
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ٦ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: نگهداري 3 باب زمين چمن طبيعي ورزشگاه كرمان و 1 باب زمين چمن طبيعي ورزشگاه رفسنجان و نگهباني مجموعه
آگهي مناقصه شماره 21982773
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ٦ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ارائه خدمات مشاوره و اجراي عمليات اكتشاف ژئوفيزيكي به روش هاي پلاريزاسيون القايي و مقاومت ويژه (IP/RS) و مغناطيس سنجي (MAGNETOMETRY) در مناطق مختلف كشور
آگهي مناقصه شماره 21982771
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ٦ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام عمليات احداث ساختمان مركز كنترل و ديسپاچينگ برق مجتمع مس سرچشمه به صورت EPC –)پروژه E25)
مناقصه شماره :21982726
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ٦ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تهيه، نصب و راه اندازي اسكوربرد ورزشي استاديوم سي هزار نفري كرمان
آگهي مناقصه شماره 21982770
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ٦ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: بارگيري و حمل و تخليه593.000 تن كنسانتره مس از مجتمع مس سرچشمه به كارخانه ذوب مس خاتون آباد و حمل 2.000 تن غبار سياه از كارخانه ذوب خاتون آباد به مقصد مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982766
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 جمعه ٤ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام عمليات جايگزيني سيستم‌ محرك پمپهاي سيكلون اوليه و ثانويه فاز يك توسعه تغليظ مجتمع مس سرچشمه به صورت EPC
مناقصه شماره :21982767
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ١ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 صفحه بعدی >>