مزایده فروش 4500 تن لبه ورق و 6000 تن کاتد نظافتی پالایشگاه شرکت ملی صنایع مس ايران
شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان فروشنده در نظر دارد مقدار 4500 تن لبه ورق و 6000 تن کاتد ...
شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان فروشنده در نظر دارد مقدار 4500 تن لبه ورق و 6000 تن کاتد نظافتی پالایشگاه با تلرانس 2 درصد با آنالیز مشابه با مس کاتدي را از طریق مزايده و با شرايط ذیل به فروش رساند:
 دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اجراي فاز دوم حفاظت پيراموني بر روي ديوار خارجي کارخانجات خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 21982787
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تهيه نقشه توپوگرافي،‌سايت پلان و توسعه سامانه GIS تحت وب مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982786
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام عمليات حفاري و نمونه برداري از سد باطله مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982784
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: بازسازي، نوسازي و گسترش اداره طراحي مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982785
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام كليه عمليات عمومي ابلاغي در رشته هاي ابنيه، تاسيسات مكانيكي و برقي در مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982777
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٢٠ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ادامه عمليات تكميل استاديوم ده هزار نفري شهداي مس ورزشگاه شهربابك
آگهي مناقصه شماره 21982780
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ١٩ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: خدمات بهره برداري و تعمير و نگهداري پست 6.9/63کيلوولت و خط تغذيه کننده 63 کيلوولت مس چهل کوره
آگهي مناقصه شماره 40982781
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ١٩ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اجراي مهندسي، تأمين، ساخت، نصب و راه اندازي دو دستگاه مکانيزم از سلول هاي رافر 160 متر مکعبي طرح wemco flsmidth موجود در سايت درآلو به صورت EPC
آگهي مناقصه شماره 21982779
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ١٩ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: حمل غبار از واحد ESP امور ذوب به هيپ معدن مس سرچشمه توسط دو دستگاه كاميون تك با قسمت بار سرپوشيده به صورت شبانه روزي
آگهي مناقصه شماره 21982776
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ١٤ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>