موضوع: نوسازي سيستم گرمايشي ساختمان آريا 11،عايقكاري لوله هاي انتقال سيال سطح مجتمع و تعويض و نوسازي خطوط فرسوده هواي فشرده كارخانه تغليظ و ليچينگ مجتمع مس سرچشمه.
آگهي مناقصه شماره 21972466
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع فوق الذكر با مشخصات و شرايط كلي زير را از طريق مناقصه به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 دوشنبه ٩ مهر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع مناقصه: اجراي باندهاي خاكي خليج محافظتي ايستگاه پمپاژ شناور سد رسوبگير سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21972471
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد پروژه " اجراي باندهاي خاكي خليج محافظتي ايستگاه پمپاژ شناور سد رسوبگير سرچشمه" را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 دوشنبه ٩ مهر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع مناقصه:بازسازي و نوسازي آسانسورهاي سنگ شكن اوليه، سنگ شكن ثانويه ، ريورب ذوب، اوربين،غذابرذوب،اداري ذوب ومعاونت توسعه مجتمع مس سرچشمه .
آگهي مناقصه شماره 21972462
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد مناقصه " بازسازي و نوسازي آسانسورهاي سنگ شكن اوليه، سنگ شكن ثانويه ، ريورب ذوب، اوربين،غذابرذوب،اداري ذوب ومعاونت توسعه " را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 يکشنبه ٨ مهر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي، ارزيابي و انتخاب پيمانكاران جهت بارگيري، حمل، تخليه، تهيه بارنامه به ميزان 80,000 (هشتاد هزارتن) کانسنگ در سال از مجتمع مس سونگون به معدن مس مزرعه با فاصله حمل تقريبي 101 کیلومتر
مناقصه شماره 3197018
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانكار واجد شرايط، جهت بارگيري، حمل، تخليه، تهيه بارنامه به ميزان 80,000 (هشتاد هزارتن) کانسنگ در سال از مجتمع مس سونگون به معدن مس مزرعه با فاصله حمل تقريبي 101 کیلومتر و همچنين تأمین پوشش بيمه بار اقدام نمايد.
 شنبه ٧ مهر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تعويض ايزوگام سقف تخت منازل شهر مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21972464
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع فوق‌الذکر با مشخصات و شرايط كلي زير را از طريق مناقصه به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد. الف- شرح خدمات: عبارت است از تعويض ايزوگام سقف تخت منازل شهر مس سرچشمه، به شرح ذيل:
 چهارشنبه ٤ مهر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تأمین دو دستگاه ضربه زن و ارائه خدمات مورد نياز جهت تميزكاري دهانه کوره‌های كنورتر كارخانه ذوب مس خاتون‌آباد
آگهي مناقصه شماره 21972465
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع فوق‌الذکر با مشخصات و شرايط كلي زير را از طريق مناقصه به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 چهارشنبه ٤ مهر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

مزايده فروش سنگ معدن حاوي فيروزه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد مقدار 20 تن سنگ معدن حاوي فيروزه با تلرانس 5 %± را از طريق مزايده و با شرايط ذيل به فروش رساند
 سه شنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام عمليات بازسازي و نوسازي و راه‌اندازی غبارگيرهاي كارخانجات تغليظ و ذوب مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21972461
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد انجام عمليات بازسازي و راه‌اندازی 6 دستگاه filter Bag و سيستم تهويه موضعي مخازن هزار تني سيليس آهک، ساختمان سرند هاي اوليه، مخزن شاتل آهک، واحد تغليظ و مخازن سيليس کنورتر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شرکت‌های واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ٢٥ شهريور ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
پروژه (E4) شامل طراحي،تامين و اجراي جايگزيني ركتيفايرها و ترانسفورماتورهاي ركتيفايري پالايشگاه مجتمع مس سرچشمه بصورت EPC
آگهي مناقصه شماره 21972459
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 چهارشنبه ٢١ شهريور ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع تجديد مناقصه : تامين ماشين آلات سنگين و ارائه خدمات در كارخانه تغليظ سرچشمه.
آگهي تجديد مناقصه شماره 21972415
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد مناقصه «تامين ماشين آلات سنگين و ارائه خدمات در كارخانه تغليظ سرچشمه» را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ١٨ شهريور ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
شعار سال 1396 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

سايتهاي وابسته