کد خبر: 1208/ ٠٩:٠١ - يکشنبه ٢ ارديبهشت ١٣٩٧/ تعداد بازدید: 1208
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده
آگهي مزايده شماره 86
 
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد فروش 78 ( هفتاد و هشت) گروه از ماشين آلات معدني مستعمل و قطعات آنها در مجتمع هاي مس سرچشمه ، ميدوك ، خاتون آباد و انبار پسته ايرانيان را با مشخصات ذيل و جدول پيوست از طريق مزايده عمومي بفروش رساند :

             توضيح:گروههاي جدول ذيل در انبارهاي مجتمع مس سرچشمه ، ميدوك ، خاتون آباد و  انبار پسته ايرانيان مي باشند .

متقاضيان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر ، دريافت اسناد و برگ شرايط مزايده از ساعت 8 لغايت 15 روزهاي شنبه الي چهارشنبه  مورخ 97/2/22 لغايت 97/2/27 با در دست داشتن اصل حواله واريز مبلغ 500.000 ريال براي هر گروه (بصورت مجزا) به شماره حساب جام 6173721333 شركت ملي صنايع مس ايران نزد  بانك ملت شعبه شهر مس سرچشمه  ( كد شعبه 45195)، با درج شماره تلفن همراه و شماره مزايده برروي فيش واريزي ، به امور قراردادها  واقع در استان كرمان- 55 كيلومتري شهرستان رفسنجان - شهر مس سرچشمه - ساختمان شهيد علي ايرانمنش- طبقه دوم مراجعه نمايند.

تذكر مهم : توزيع اسناد فقط در تاريخهاي مذكور انجام گرفته و پس از تاريخهاي فوق به هيچ عنوان حواله بانكي جهت توزيع اسناد دريافت نمي گردد .

ضمنا متقاضيان  صرفا"  جهت بازديد  از گروهها مي توانند همزمان با دريافت اسناد ، از ساعت 8 صبح لغايت 15 مورخ 97/2/22 لغايت 97/2/27, به آدرسهاي ذيل مراجعه نمايند.(عدم بازديد بمنزله انصراف از مزايده بوده و هيچ ادعايي در اين خصوص قابل پذيرش نخواهد بود.)   

1-    استان كرمان –مجتمع مس ميدوك - 40كيلومتري شهرستان شهربابك در تاريخهاي22 و 97/2/23.

2-    استان كرمان – كارخانه ذوب مس خاتون آباد -35كيلومتري شهرستان شهربابك در تاريخهاي 24و 97/2/25.

3-    استان كرمان - مجتمع مس سرچشمه -50 كيلومتري شهرستان رفسنجان ، مجتمع مس سرچشمه (امور انبارها و سفارشات) در تاريخهاي 26و 97/2/27.

شايان ذكر است در تاريخهاي 26 و 97/2/27 همزمان با بازديد از مجتمع مس سرچشمه، از  انبار پسته ايرانيان واقع در50 كيلومتري شهرستان رفسنجان بازديد بعمل خواهد آمد.

تذكر1 :  مقايسه قيمت و تعيين برنده براي هر گروه بصورت مجزا خواهد بود. لذا ضروريست متقاضيان پس از دريافت اسناد مزايده، قيمت پيشنهادي خود را براي هرگروه در جدول مربوطه درج و ارائه نمايند.

تذكر2 :در قيمت كارشناسي ارائه شده گروههاي مزايده شماره 86 ، ماليات ارزش افزوده لحاظ نگرديده، و پرداخت ماليات بر ارزش افزوده خارج ازقيمت پيشنهادي بعهده پيشنهاد دهندگان مي باشد .

  جهت كسب اطلاعات بيشتر لطفا" با شماره تلفنهاي 34303424 -034  امور قراردادها  و شماره موبايل 09131921566 آقاي مهندس مومنيتماس حاصل فرمائيد.

  روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 

 

 

شماره گروه

شرح

واحد

مقدار

موقعيت

قيمت كارشناسي شده بدون احتساب 9 در صد ماليات بر ارزش افزوده

1

كاميون حمل بار 120تن كاتر پيلار2301

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

600.000.000

2

كاميون حمل بار 120تن كاتر پيلار2302

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

728.000.000

3

كاميون حمل بار 120تن كاتر پيلار2303

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

208.000.000

4

كاميون حمل بار 120تن كاتر پيلار2304

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

728.000.000

5

كاميون حمل بار 120تن كاتر پيلار2310

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

754.000.000

6

كاميون حمل بار 120تن كاتر پيلار2321

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

600.000.000

7

كاميون حمل بار 120تن كاتر پيلار2322

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

5.000.000.000

8

كاميون حمل بار 120تن كاتر پيلار2328

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

754.000.000

9

كاميون حمل بار 120تن كاتر پيلار2329

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

5.000.000.000

10

كاميون حمل بار 120تن كاتر پيلار2331

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

6.000.000.000

11

كاميون حمل بار 120تن كاتر پيلار2332

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

6.000.000.000

12

كاميون حمل بار 100تن درسر2333

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

12.000.000.000

13

كاميون حمل بار 100تن درسر2335

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

11.000.000.000

14

كاميون حمل بار 100تن درسر2336

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

11.000.000.000

15

كاميون حمل بار 100تن درسر2337

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

9.000.000.000

16

كاميون حمل بار 100تن درسر2339

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

11.000.000.000

17

كاميون حمل بار 100تن درسر2340

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

12.000.000.000

18

كاميون حمل بار 100تن درسر2341

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

9.000.000.000

19

كاميون حمل بار 100تن درسر2342

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

11.000.000.000

20

كاميون حمل بار 100تن درسر2343

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

10.000.000.000

21

كاميون حمل بار 100تن درسر2344

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

1.040.000.000

22

كاميون حمل بار 100تن درسر2345

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

12.000.000.000

23

كاميون حمل بار 100تن درسر2346

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

11.000.000.000

24

كاميون حمل بار 100تن درسر2347

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

12.000.000.000

25

كاميون حمل بار 100تن درسر2348

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

11.000.000.000

26

كاميون حمل بار 100تن درسر2349

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

12.000.000.000

27

كاميون حمل بار 100تن درسر2350

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

12.000.000.000

28

كاميون حمل بار 100تن درسر2351

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

12.000.000.000

29

كاميون حمل بار 100تن درسر2352

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

12.000.000.000

30

كاميون حمل بار 100تن درسر2305

( 56.000kg)

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

728.000.000

31

تراكتورcase  مدل bck850

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

1580.000.000

32

بولدوزر چرخ لاستيكي ميشيگانC280 با شماره شركتي 2450

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

880.000.000

33

بولدوزر چرخ لاستيكي ميشيگانC280 با شماره شركتي2451

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

640.000.000

34

بولدوزر چرخ لاستيكي ميشيگانC280 با شماره شركتي2452

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

880.000.000

35

بولدوزر چرخ لاستيكي ميشيگان2524

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

660.000.000

36

بيل مكانيكي كوماتسو با شماره شركتي 2259

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

520.000.000

37

ماشين آبپاش كاترپيلار با شماره شركتي 2971

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

950.000.000

38

ماشين ديزل حمل آند مارك TCM

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

300.000.000

39

لودر كاترپيلار باشماره شركتي 2221

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

650.000.000

40

لودر ميشيگان باشماره شركتي 2401

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

1.150.000.000

41

لودر ميشيگان باشماره شركتي 2402

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

1.150.000.000

42

لودرميشيگان C280باشماره شركتي 2452

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

270.000.000

43

لودر كاتر پيلار988 باشماره شركتي 2122

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

250.000.000

44

ليفتراك كاترپيلار4 تن 2386

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

170.000.000

45

ليفتراك كاترپيلار4 تن 2363

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

170.000.000

46

ليفتراك كاتر پيلار 4 تن 0015

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

170.000.000

47

ليفتراك كاتر پيلار  4 تن 2425

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

170.000.000

48

ليفتراك كاتر پيلار 4 تن 2429

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

170.000.000

49

ليفتراك كاترپيلار 4 تن 2360

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

170.000.000

50

ليفتراك كاتر پيلار 4 تن 2358

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

170.000.000

51

ليفتراك كاتر پيلار 4 تن 2384

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

170.000.000

52

ليفتراك كاتر پيلار 4 تن 2399

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

170.000.000

53

ليفتراك كاتر پيلار 4 تن 2368

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

170.000.000

54

ليفتراك كاتر پيلار 4 تن 2382

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

170.000.000

55

ليفتراك كاتر پيلار 4 تن 2326

1دستگاه

يك

انبار سرچشمه

170.000.000

56

ليفتراك كاتر پيلار 4 تن 2385

1دستگاه

يك

انبار سرچشمه

170.000.000

57

ليفتراك كاتر پيلار 4 تن 2377

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

170.000.000

58

ليفتراك كاتر پيلار 4 تن 2354

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

170.000.000

59

ليفتراك كاتر پيلار 4 تن 2361

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

170.000.000

60

ليفتراك كاتر پيلار 4 تن 2397

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

170.000.000

61

ليفتراك كاتر پيلار4 تن 2398

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

170.000.000

62

ليفتراك كاتر پيلار 8 تن 2375

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

400.000.000

63

ليفتراك كاتر پيلار 16 تن  مستعمل

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

640.000.000

64

ليفتراك 1.5 تن كلارك 5003

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

40.000.000

65

دستگاه جرثقيل بوم خشک P&h  سالم 50 تن (سرچشمه)

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

1.400.000.000

66

دستگاه جرثقيل بوم خشک P&h  سالم 70 تن (سرچشمه)

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

1.600.000.000

67

قطعات برقي كاميون هاي معدني

قلم

38

انبار سرچشمه

2.373.676.284 مجموعا"

68

انواع قطعات يدكي آند بر

قلم

812

انبار سرچشمه

2.167.033.500 مجموعا"

69

شاسي يوني لودر با شماره شركتي 2283

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

50.000.000

70

دستگاه جرثقيل بوم خشک Link belt  سالم 105 تن (خاتون آباد)

دستگاه

يك

خاتون آباد

2.600.000.000

71

دستگاه جرثقيل بوم خشک P&h  نيم سالم 15 تن (خاتون آباد)

دستگاه

يك

خاتون آباد

500.000.000

72

دستگاه جرثقيل بوم خشک P&h  سالم 35 تن (ميدوک )

دستگاه

يك

انبار ميدوك

1.000.000.000

73

دستگاه جرثقيل بوم خشک P&h  نيم سالم 35 تن (ميدوک)

دستگاه

يك

انبار ميدوك

700.000.000

74

دستگاه جرثقيل بوم خشک P&h  نيمه سالم 45 تن (ميدوک)

دستگاه

يك

انبار ميدوك

900.000.000

75

قطعات يدكي تجهيزات كاترپيلاري

قلم

46.420

انبار پسته ايرانيان

2.015.286.628 مجموعا"

76

قطعات يدكي كاميون هاي معدني

قلم

30.444

انبار پسته ايرانيان

4.136.284.890 مجموعا"

77

خودرو رنو مدل 1370

دستگاه

يك

انبار پسته ايرانيان

20.000.000

78

خودرو وانت مزدا مدل 1392

دستگاه

يك

انبار پسته ايرانيان

25.000.000

 

 

 

 

 

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج
چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
شعار سال 1396 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

سايتهاي وابسته