کد خبر: 1228/ ١١:٥٤ - شنبه ١١ شهريور ١٣٩٦/ تعداد بازدید: 1228
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده
آگهي مزايده شماره 83
 
شركت ملی صنايع مس ايران در نظر دارد فروش 81 ( هشتاد و يك ) گروه از ماشين آلات معدنی مستعمل و قطعات آن‌ها در مجتمع‌های مس سرچشمه ، ميدوك ، خاتون آباد و انبار پسته ايرانيان با مشخصات ذيل و جدول پيوست از طريق مزايده عمومی بفروش رساند :

تو          توضيح:گروه‌های جدول ذيل در انبارهای مجتمع مس سرچشمه ، ميدوك ، خاتون آباد و  انبار پسته ايرانيان می‌باشند .

متقاضيان مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر ، دريافت اسناد و برگ شرايط مزايده از ساعت 8 لغايت 15 روزهای شنبه الی چهارشنبه  مورخ‌ 25/6/96 لغايت 29/6/96 با در دست داشتن اصل حواله واريزی به مبلغ 500.000 ريال براي هر گروه (بصورت مجزا) به شماره حساب جام 6173721333 شركت ملی صنايع مس ايران نزد  بانك ملت شعبه شهر مس سرچشمه  ( كد شعبه 45195)، به امور قراردادها  واقع در استان كرمان- 55 كيلومتري شهرستان رفسنجان - شهر مس سرچشمه - ساختمان شهيد علي ايرانمنش- طبقه دوم مراجعه نمايند.

تذكر مهم : توزيع اسناد فقط در تاريخ‌های مذكور انجام گرفته و پس از تاريخ‌های فوق به هيچ عنوان حواله بانكی جهت توزيع اسناد دريافت نمی‌گردد .

ضمنا متقاضيان  صرفا"  جهت بازديد  از گروه‌ها می‌توانند هم‌زمان با دريافت اسناد ، از ساعت 8 صبح لغايت 15 ( 25/6/96 لغايت 29/6/96) به آدرس‌هاي ذيل مراجعه نمايند.(عدم بازديد بمنزله انصراف از مزايده بوده و هيچ ادعايی در اين خصوص قابل پذيرش نخواهد بود.)   

1-  آدرس استان كرمان –مجتمع مس ميدوك - 40كيلومتری شهرستان شهربابك در تاريخ‌های25 و 26 /96/6.

2-  آدرس استان كرمان – كارخانه ذوب مس خاتون آباد -35كيلومتري شهرستان شهربابك در تاريخ‌هاي25 و 26 /96/6.

3-  آدرس استان كرمان - مجتمع مس سرچشمه -50 كيلومتری شهرستان رفسنجان ، مجتمع مس سرچشمه (امور انبارها و سفارشات) در تاريخ‌هاي 27و28/6/96.

4-  آدرس استان كرمان - انبار پسته ايرانيان -50 كيلومتری شهرستان رفسنجان ، مجتمع مس سرچشمه در تاريخ 29/6/96.

تذكر1 :  مقايسه قيمت و تعيين برنده براي هر گروه بصورت مجزا خواهد بود. لذا ضروريست متقاضيان پس از دريافت اسناد مزايده، قيمت پيشنهادی خود را برای هرگروه در جدول مربوطه درج و ارائه نمايند.

تذكر2 :در قيمت كارشناسي ارائه شده گروه‌هاي مزايده شماره 83 ، ماليات ارزش افزوده لحاظ نگرديده، و پرداخت ماليات بر ارزش افزوده خارج ازقيمت پيشنهادی بعهده پيشنهاد دهندگان می‌باشد .

  جهت كسب اطلاعات بيشتر لطفا" با شماره تلفن‌هاي 34303424 -034  امور قراردادها  و شماره موبايل 09131921566 آقاي مهندس مومني تماس حاصل فرمائيد.

                                                                                                      

   روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 

شماره گروه

شرح

واحد

مقدار

موقعيت

قيمت كارشناسي شده بدون احتساب 9 در صد ماليات بر ارزش افزوده

1

كاميون حمل بار 120تن كاتر پيلار2301

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

600.000.000

2

كاميون حمل بار 120تن كاتر پيلار2321

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

600.000.000

3

كاميون حمل بار 120تن كاتر پيلار2322

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

5.000.000.000

4

كاميون حمل بار 120تن كاتر پيلار2325

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

300.000.000

5

كاميون حمل بار 120تن كاتر پيلار2329

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

4.500.000.000

6

كاميون حمل بار 120تن كاتر پيلار2330

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

600.000.000

7

كاميون حمل بار 120تن كاتر پيلار2331

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

6.000.000.000

8

كاميون حمل بار 120تن كاتر پيلار2332

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

6.000.000.000

9

كاميون حمل بار 100تن درسر2333

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

12.000.000.000

10

كاميون حمل بار 100تن درسر2334

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

300.000.000

11

كاميون حمل بار 100تن درسر2335

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

11.000.000.000

12

كاميون حمل بار 100تن درسر2336

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

11.000.000.000

13

كاميون حمل بار 100تن درسر2337

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

9.000.000.000

14

كاميون حمل بار 100تن درسر2338

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

500.000.000

15

كاميون حمل بار 100تن درسر2339

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

11.000.000.000

16

كاميون حمل بار 100تن درسر2340

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

12.000.000.000

17

كاميون حمل بار 100تن درسر2341

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

9.000.000.000

18

كاميون حمل بار 100تن درسر2342

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

1.100.000.000

19

كاميون حمل بار 100تن درسر2343

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

10.000.000.000

20

كاميون حمل بار 100تن درسر2344

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

800.000.000

21

كاميون حمل بار 100تن درسر2345

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

12.000.000.000

22

كاميون حمل بار 100تن درسر2346

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

11.000.000.000

23

كاميون حمل بار 100تن درسر2347

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

12.000.000.000

24

كاميون حمل بار 100تن درسر2348

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

11.000.000.000

25

كاميون حمل بار 100تن درسر2349

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

10.000.000.000

26

كاميون حمل بار 100تن درسر2350

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

12.000.000.000

27

كاميون حمل بار 100تن درسر2351

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

12.000.000.000

28

كاميون حمل بار 100تن درسر2352

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

12.000.000.000

29

تراكتورcase  مدل bck850

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

150.000.000

30

دريل حفاري 45R 2102

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

400.000.000

31

دريل حفاري EcMامريكا 2127

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

180.000.000

32

دريل حفاري EcMامريكا 2117

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

50.000.000

33

بولدوزر چرخ لاستيكي ميشيگانC280 با شماره شركتي 2450

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

880.000.000

34

بولدوزر چرخ لاستيكي ميشيگانC280 با شماره شركتي2451

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

640.000.000

35

بولدوزر چرخ لاستيكي ميشيگانC280 با شماره شركتي2452

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

880.000.000

36

بولدوزر چرخ لاستيكي ميشيگان2524

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

660.000.000

37

لودر كاترپيلار باشماره شركتي 2221

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

650.000.000

38

لودر ميشيگان باشماره شركتي 2401

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

1.150.000.000

39

لودر ميشيگان باشماره شركتي 2402

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

1.150.000.000

40

لودرميشيگان C280باشماره شركتي 2452

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

270.000.000

41

لودر كاتر پيلار988 باشماره شركتي 2122

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

250.000.000

42

لودر كاترپيلار950 باشماره شركتي2225

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

300.000.000

43

ماشين آب پاش كاترپيلار2971

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

950.000.000

44

بالابر لاجور(بدون تراكتور ) مخصوص تعميرات دكل برق

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

40.000.000

45

جرثقيل مستعمل 12.5 تن مارك گاليون با شماره شركتي 2632

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

65.000.000

46

بيل مكانيكي كوماتسو با شماره شركتي 2259

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

520.000.000

47

ليفتراك كاترپيلار4 تن 2386

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

205.000.000

48

ليفتراك كاتر پيلار 4 تن 2363

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

205.000.000

49

ليفتراك كاتر پيلار 4 تن 0015

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

205.000.000

50

ليفتراك كاتر پيلار  4 تن 2425

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

205.000.000

51

ليفتراك كاتر پيلار 4 تن 2429

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

205.000.000

52

ليفتراك كاترپيلار 4 تن 2360

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

205.000.000

53

ليفتراك كاتر پيلار 4 تن 2358

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

205.000.000

54

ليفتراك كاتر پيلار 4 تن 2384

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

205.000.000

55

ليفتراك كاتر پيلار 4 تن 2399

1دستگاه

يك

انبار سرچشمه

205.000.000

56

ليفتراك كاتر پيلار 4 تن 2368

1دستگاه

يك

انبار سرچشمه

205.000.000

57

ليفتراك ماتر پيلار 4 تن 2382

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

205.000.000

58

ليفتراك كاتر پيلار 4 تن 2426

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

205.000.000

59

ليفتراك كاتر پيلار 4 تن 2385

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

205.000.000

60

ليفتراك كاتر پيلار 4 تن 2377

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

205.000.000

61

ليفتراك كاتر پيلار 4 تن 2354

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

205.000.000

62

ليفتراك كاتر پيلار 4 تن 2361

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

205.000.000

63

ليفتراك كاتر پيلار 4 تن 2397

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

205.000.000

64

ليفتراك كاتر پيلار4 تن 2398

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

205.000.000

65

ليفتراك كاتر پيلار 8 تن 2375

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

450.000.000

66

ليفتراك كاتر پيلار 16 تن  مستعمل

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

800.000.000

67

ليفتراك 1.5 تن كلارك 5003

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

45.000.000

68

جرثقيل بوم خشك 3 تن fuchs

دستگاه

يك

انبار سرچشمه

35.000.000

69

اقلام برقي ويل موتور و ژنراتورهاي كاميونهاي معدني ( مستعمل )

عدد

278

انبار سرچشمه

11.480.000

70

قطعات برقي كاميون هاي معدني

قلم

41

انبار سرچشمه

2.373.676.284

71

دستگاه جرثقيل بوم خشک P&h  سالم 35 تن

دستگاه

يك

انبار ميدوك

1.000.000.000

72

دستگاه جرثقيل بوم خشک P&h  نيم سالم 35 تن

دستگاه

يك

انبار ميدوك

700.000.000

73

دستگاه جرثقيل بوم خشک P&h  نيمه سالم 45 تن

دستگاه

يك

انبار ميدوك

900.000.000

74

دستگاه جرثقيل بوم خشک Link belt  سالم 105 تن

دستگاه

يك

انبار خاتون آباد

2.600.000.000

75

دستگاه جرثقيل بوم خشک P&h  نيم سالم 15 تن

دستگاه

يك

انبار خاتون آباد

500.000.000

76

قطعات يدكي كاميون هاي معدني

قلم

30.444

انبار پسته ايرانيان

8.272.569.779

77

قطعات يدكي تجهيزات كاترپيلاري

قلم

46.420

انبار پسته ايرانيان

6.717.622.093

78

قطعات جرثقيلهاي سيار

قلم

6.709

انبار پسته ايرانيان

1.403.738.595

79

قطعات ماشين آلات ويژه ( يوني لودر كيس ، غلطك لودر و ...

قلم

1.631

انبار پسته ايرانيان

363.647.343

80

خودرو رنو مدل 1370

دستگاه

يك

انبار پسته ايرانيان

20.000.000

81

خودرو وانت مزدا مدل 1370

دستگاه

يك

انبار پسته ايرانيان

250.000.000

 

 

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج
چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
شعار سال 1396 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

سايتهاي وابسته