کد خبر: 2366/ ٠٨:٥٨ - شنبه ٢ ارديبهشت ١٣٩٦/ تعداد بازدید: 2366
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده
آگهي مناقصه شماره 2253
 
استفاده از خدمات مشاوره ای برای پيشبرد اهداف طراحی و بهره وری انرژی

شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات  واجد صلاحيت واگذار نمايد .

الف-  شرح كار عبارتست از :

1-خدمات مديريت پروژه

1-1 ) مطالعات مرحله اول و دوم و سوم طرح ها

·         مطالعات مرحله اول (توجيهي)

·         مطالعات مرحله دوم (تشريحي)

·         خدمات مرحله سوم  (برگزاري مناقصه، نظارت بر اجراء ، نظارت در دوره تضمين)

*      انجام تشريفات مناقصه و تعيين پيمانکار

*       تهيه اسناد مناقصه براي طرحهايي که نقشه هاي اجرايي آنها قبلاً تهيه شده است

*       نظارت بر اجرا ، نظارت در دوره تضمين

    1-2 )  تهيه اسناد مناقصه براي طرحهايي که نقشه هاي اجرايي آنها قبلاً تهيه شده است.

    1-3 )  خدمات بررسي ، تائيد نقشه ها و مدارک.

    1-4 ) خدمات برنامه ريزي و کنترل پيشرفت کار.

 

2-    خدمات طراحي ومهندسي

 خدمات طراحي ومهندسي بر حسب نوع كار اعم از داخل محدوده كار پيمانكار (IBL)ويا خارج از محدوده كار پيمانكار (OBL)شامل ارائه طرح  جهت رفع مشکلات شامل پيشنهاد اوليه، نهائي نمودن طرح ،ارائه محاسبات و نفشه هاي اجرايي, ارائه جزئيات طراحي ودر پايان تهيه نقشه هاي نهائي (اجرا شده ASBIULT) مي باشد که  قسمتهاي از خدمات مشروحه در ذيل  آورده شده است .بديهي است در تمامي موارد مسئوليت ابتدا تا انتهاي کار بعهده مشاور بوده و عنوان ذيل قسمتهائي از شرح خدمات مورد نياز مي باشد.

1-2)   معماري           

2-2) سازه   

3-2) سيويل

4-2) برق                

5-2) فرآيند ومكانيك

6-2) كنترل وابزار دقيق

7-2) حوزه ارتباطات و فن آوري اطلاعات (نرم افزار – سخت افزار – شبکه )      

8-2) حوزه راه و راهسازي                     

9-2) حوزه بهره وري انرژي

 

3-    خدمات تامين تجهيزات

1-3) مهندسي خريد

2-3) بازرسي ساخت وخريد داخل

3-3) كنترل پروژه

 

4-    خدمات نظارت ومهندسي در سايت

             شرح خدمات ارائه شده در اين بخش درحال حاضرمورد نظر کارفرما نميباشد ليکن در صورت نياز کارفرما و ابلاغ اين بخش از کار به مشاور, حدود خدمات مورد درخواست مطابق ذيل و بخشنامه هاي سازمان برنامه و بودجه در  زمينه خدمات نظارت عاليه و کارگاهي خواهد بود و مشاور بايد توانائی ارائه اين خدمات را داشته باشد و متعاقب آن بر اساس خدمات مورد درخواست براي تعيين حق الزحمه و چگونگي پرداخت با مشاور توافق خواهد گرديد. 

         نظارت بر اجراي کار شامل دو بخش نظارت عاليه و نظارت کارگاهي است. کارفرما با ابلاغ نظارت بر کار به مهندس مشاور همزمان حدود خدمات درخواستي را که ميتواند بصورت توام نظارت عاليه و کارگاهي و يا هرکدام از آنها باشد با توافق مهندس مشاور تعيين مي نمايد.

 

5-    خدمات مورد نياز در بخش بازرسي فني ,بالانسينگ ,آناليز ارتعاشات RCM,CM

1-5) بازرسي برق و ابزاردقيق:

واحد بازرسي فني برق مسئول انجام فعايت‌هاي مربوط به بررسي، ارزيابي و تعيين نقاط قوت و ضعف سيستم برق مجتمع مي‌باشد که لازمست در دوره‌هاي زماني از پيش تعيين شده توسط بازرس برق يا پس از تعميرات دوره‌اي يا اضطراري طبق برنامه ارائه شده از طرف واحد برنامه‌ريزي تعميرات به انجام فعايت بپردازد.

2-5) بازرسي خوردگي و حفاظت از فلزات:

واحد بازرسي خوردگي و حفاظت از فلزات يکي ديگر از بخش‌هاي اداره بازرسي فني مي‌باشد که با هدف جلوگيري و يا کاهش سرعت خوردگي تجهيزات، لوله‌ها و قطعات فلزي به فعاليت مي‌پردازد.

3-5) بازرسي جوش و آزمايشات غير مخرب:

واحد بازرسي جوش و آزمايشات غير مخرب به منظور پيشگيري از بروز اشکالات فني در تجهيزات و خطوط لوله در زمان بهره‌برداري با انجام آزمايشات غير مخرب از سلامت دستگاه‌ها اطمينان حاصل مي‌نمايد.

4-5) بازرسي مکانيک:

واحد بازرسي مکانيک مسئوليت بازرسي از دستگاه‌هاي ثابت شامل: مبدل‌ها، درام‌ها، مخازن، برج‌ها، راکتورها، کوره‌ها، خطوط لوله و ... اعم از دوره‌اي يا موردي در زمان بهره‌برداري يا تعميرات اساسي را بعهده دارد.

 

ب ـ  مدت اجرا  :

مدت اجراي كار از زمان ابلاغ قرارداد 2 سال مي باشدکه در پايان هرسال ودر صورت رضايت کارفرما ، ضمن اعمال  بخشنامه جديد سازمان برنامه و بودجه واعمال ضرايب (تعديل ,تورم و .. در صورت صلاحديد و به تشخيص کارفرما ) در مبلغ قرارداد براي سال بعد تمديد ميگردد.

 

ج -  محل هاي انجام كار  :

محل انجام کار محدوده منطقه مس کرمان شامل:

ج-1)مجتمع مس سرچشمه واقع در 55 كيلومتري شهرستان رفسنجان در استان كرمان  .

ج-2)كارخانه ذوب مس خاتون آباد واقع در 35 كيلومتري شهرستان شهربابك در استان كرمان  .

ج-3) مجتمع مس ميدوك واقع در 40 كيلومتري شهرستان شهربابك در استان كرمان  .

 

د-  پيش پرداخت  :

10 درصد مبلغ  يكسال اول قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانكي ميباشد .

 

هـ - شرايط متقاضـي :

1- داشتن شخصيت حقوقي .

2- دارا بودن گواهينامه صلاحيت خدمات مشاور از سازمان برنامه و بودجه بصورت همزمان در گرايشهاي:

  راهسازي , شهرسازي حداقل رتبه سه , طراحي ساختمانهاي اداري، صنعتي، مسکوني، تجاري حداقل رتبه دو ،  صنعت(معادن و فلزات ) , صنعت (انرژي نفت ,گاز),برق فشار قوي , ضعيف  و پستها ,شبکه و مخابرات ,,تاسيسات ,پاپينگ , رتبه دو الزامي است. در صورت فقدان صلاحيت هاي فوق، مشاور بايستي تفاهم نامه مشارکت خود را با مشاوران ذيصلاح داراي رتبه هاي مذکور ارائه نمايد تا در ارزيابي کيفي مد نظر قرار گيرد. (در صورت عدم احراز اين شرايط پاکات پيشنهاد قيمت شرکت کننده بازگشايي نخواهد شد.)

3- داشتن سوابق و تجربيات در مراكز صنعتي وصنايع بزرگ ومادر نظير مجموعه هاي نفت وفولاد ومس .

4- مشاور همواره بايستي به ذات پروژه دقت نظر كافي داشته ومحدويت هاي خط توليد را مد نظر قرارداده وتمايز كافي بين شيوه كاري اصلاحات در يك كارخانه در حال كار (Brown Field) وساخت يك كارخانه در بستري جديد (Green Field) را كاملا درك نموده باشد .

6 – دارا بودن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي  شركت در مناقصه معادل 700.000.000 ريال(هفتصد ميليون ريال).

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "هـ" فوق بوده و آمادگي اجراي كار را دارند ، مي توانند حداكثر ظرف مدت7 روزكاري (پنجشنبه و تعطيلات رسمي روزكاري نمي باشد) پس از تاريخ درج آخرين آگهي مندرج در جرايد ، آمادگي خود را براي شركت در مناقصه با دورنگار22 و34303402(034) و همزمان اصل نامه اعلام آمادگي به همراه مدارك و مستندات ( بصورت فايل الكترنيكي CD) بشرح ذيلبه آدرس رفسنجان – شهر مس سرچشمه – امور قراردادها(ساختمان شهيد علي ايرانمنش) ارسال نمايند .

- ارائه تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هيئت مديره ، مدير عامل و نيز صاحبان امضاي مجاز .

- ارائه تصوير قراردادهاي مشابه و رضايت نامه از كارفرمايان قبلي ( موضوع بند 3  ) .

- ارائه  مداركي كه نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي باشد .

- ارائه هرگونه مدركي دال برتوانائي متقاضي جهت اجراي كار .

-ارائه گواهي صلاحيت خدمات مشاوره (طبق بند 2 فوق)از سازمان برنامه و بودجه.

 

لازم بذكر است مدارك مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع ميگردد . بديهي است ارائه مدارك فوق الذكر هيچگونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد .

هزينه درج آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

 متقاضيان مي توانند در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با شماره تلفنهاي  24و34303421  ( 034 )  تماس حاصل نمايند .

 

 

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 

 

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج
چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
شعار سال 1396 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

سايتهاي وابسته