موضوع:انجام عملياتطراحي و مهندسي، تامين دستگاه و لوازم جانبي ، اجرا و نصب سيستم پايش آنلاين( رادار ) ديواره هاي معادن مس سرچشمه ، ميدوك و سونگون شركت ملي صنايع مس ايران
مناقصه شماره :21982805
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 چهارشنبه ٢١ اسفند ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ساخت و توسعه بستر هيپ 7 مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982792
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ٢١ اسفند ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
فرماندار شهرستان شهربابک عنوان کرد
اقدامات خوب شرکت مس برای پیشگیری از «کرونا» در شهربابک/ صنعت مس شهربابک سبز می شود
دکتر سعید قائینی فرماندار شهرستان شهربابک با اشاره به تعامل خوب شرکت مس و مجتمع مس شهربابک با مجموعه‌های دولتی شهرستان، گفت: از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور، شرکت مس تعامل بسیار خوبی را با فرمانداری و شبکه بهداشت و درمان شهرستان داشته است.
 يکشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام تعميرات دوره اي نسوز كوره هاي ذوب مس خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 21982798
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ١٤ اسفند ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام کليه تعميرات ابنيه صنعتي، راههاي ارتباطي , کليه واحدهاي اداري و مهمانسراها و واحد هاي جديد الاحداث در مجتمع مس ميدوک و ساختمان هاي اداري شهربابک
آگهي مناقصه شماره 21982778
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ١٤ اسفند ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانکاري به منظور اجراي خطوط توزيع گاز از ايستگاه TBS سايت توسعه تا کارخانه هاي هيپ ليچينگ و پالايشگاه و لوله کشي داخلي تعدادي از ساختمان ها
مناقصه شماره 319873
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانکار واجد شرايط، جهت اجراي خطوط توزيع گاز از ايستگاه TBS سايت توسعه تا کارخانه هاي هيپ ليچينگ و پالايشگاه و لوله کشي داخلي تعدادي از ساختمان ها اقدام نمايد.
 سه شنبه ١٣ اسفند ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع:انجام مطالعات تخمين ذخيره، طراحي مجدد و مطالعات فني و اقتصادي معدن ايجو
آگهي مناقصه شماره 21982800
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي مشاور واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ١١ اسفند ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تامين جرثقيل هاي مورد نياز تعميرگاه معدن مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982802
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ١١ اسفند ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تامين مصالح، اجرا و نصب عايق لوله ها و مخازن در مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982799
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام عمليات حفاري, انفجار, باطله برداري, استخراج و حمل ماده معدني در مجتمع مس شهربابك
آگهي مناقصه شماره 21982794
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٥ اسفند ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>