آگهی شناسایی پیمانكار
شناسایی شركت های توانمند جهت انجام اورهال و بازدید مسیر گاز داغ واحدهای نیروگاه گازی در مجتمع مس سرچشمه برای دعوت به مناقصه
 دوشنبه ١٨ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعيه توزيع اوراق جديد گواهينامه نقل و انتقال و سپرده سهام شركت ملي صنايع مس ايران
اطلاعيه توزيع اوراق جديد گواهينامه نقل و انتقال و سپرده سهام شركت ملي صنايع مس ايران (سهامي عام)
 چهارشنبه ٦ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي شناسايي پيمانكار
آگهي فراخوان عمومي شناسايي و ارزيابي پيمانكاران جهت اجراي عمليات خاكبرداري، آماده سازي سطوح ، توسعه زهكشهاي پي و ترفيع سد باطله مجتمع مس سونگون
 چهارشنبه ٨ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي و ارزيابي جذب سرمايه گذار جهت اجراي طرح احداث كارخانه تغليظ دره زار شركت ملي صنايع مس ايران
فراخوان عمومي شناسايي و ارزيابي جذب سرمايه گذار جهت اجراي طرح احداث كارخانه تغليظ دره زار شركت ملي صنايع مس ايران
 سه شنبه ١٢ مرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی شناسايي شركتهاي توانمند در تامين تجهيزات براي بهينه سازي خط انتقال 230 کيلوولت براي دعوت به مناقصات
شناسايي شركتهاي توانمند در تامين تجهيزات براي بهينه سازي خط انتقال 230 کيلوولت براي دعوت به مناقصات
 چهارشنبه ٣٠ تير ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شركت ملی صنایع مس
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
 يکشنبه ٥ تير ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شركت ملی صنایع مس
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
 يکشنبه ٥ تير ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
شعار سال دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

سايتهاي وابسته