شنبه, 8 آذر 1393 English
         
تماس با ما :

شركت ملي صنايع مس ايران
تهران، خيابان شهید خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان یازدهم، پلاک 22
صندوق پستي 416 ـ 15115
تلفن: 82138000 (021)
دورنگار: 88717965 (021)

دفتر مدير عامل
تلفن: 82138251 (021)
دورنگار: 88102825 (021)


روابط عمومي شرکت ملی صنایع مس ایران

تلفن: 88550591 - 88721723 (021)

دورنگار: 88721737 (021)


مجتمع مس سرچشمه
رفسنجان، صندوق پستي 144
تلفن: 2882000 (0391)
دورنگار: 5323 288 (0391)

دفتر مدير مجتمع مس سرچشمه
تلفن: 2882222 ـ 2884444 (0391)
دورنگار: 2883333 (0391)

روابط عمومي مجتمع مس سرچشمه
تلفن: 2885001 (0391)
دورنگار: 2885002 (0391)

پست الكترونيك
epr@nicico.com

مجتمع مس شهربابك (ميدوك)
تلفن: 4297000 (0392)
دورنگار: 4232589 (0392)
جهت تاييديه دريافت فكس 4232580  (0392) داخلي 145

مجتمع مس شهربابك (خاتون آباد)
تلفن: 4296000  (0392 )


مجتمع مس سونگون 
تلفن: 3248500(0427)
دورنگار: 3243590(0427)
شرکت ملی صنایع مس ایران
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211