جمعه, 11 تير 1395 English
         
عنوان : اسامی قبول شدگان نهایی آزمون استخدامی مجتمع مس سونگون
تاريخ :
 ۱۳۹۱/۰۴/۱۸ 
از قبول شدگان نهایی آزمون استخدامی مجتمع مس سونگون که اسامی آنها اعلام شده، دعوت می شود تا در تاریخ 19/04/1391 با در دست داشتن مدارک ذیل به منابع انسانی مجتمع مس سونگون مراجعه فرمایند.

1- 8 قطعه عکس 4*3 با زمينه روشن
2- اصل مدارک تحصيلي
3- اصل کارت پايان خدمت يا معافيت
4- اصل شناسنامه خود و افراد تحت تکفل
5- اصل دفترچه بيمه در صورت دارا بودن
6-اصل کارت ملی
7- اصل مدارک ایثارگری

 

 

مشخصات فردي

مشخصات تحصيلي

 

رديف

شماره داوطلب

نام

نام خانوادگي

نام پدر

شماره شناسنامه

محل تولد/صدور

مدرک تحصيلي

رشته تحصيلي

نتيجه نهايي

1

1512

بهزاد

اسماعيلي اقدم

صابر

101

ورزقان

ديپلم

رياضي فيزيک

پذيرش نهايي

2

1496

محمدباقر

اسکندري

سلمان

1490101888

ورزقان

ديپلم

رياضي فيزيک

پذيرش نهايي

3

1543

يوسف

شاهي

ارسلان

1431

ورزقان

ديپلم

علوم تجربي

پذيرش نهايي

4

1603

نادر

دوستي

حمزه

427

ورزقان

ديپلم

علوم تجربي

پذيرش نهايي

5

1460

حسين

عباسي آلچه قشلاق

بدرخان

5670000668

ورزقان

ديپلم

رياضي فيزيک

پذيرش نهايي

6

1597

يوسف

رضازاده

محمدعلي

1490223924

ورزقان

ديپلم

علوم تجربي

پذيرش نهايي

7

1467

علي

بخشي

يوسف

82

ورزقان

ديپلم

رياضي فيزيک

پذيرش نهايي

8

1455

وحيد

دهقاني

داود

83

ورزقان

ديپلم

رياضي فيزيک

پذيرش نهايي

9

1522

رضا

عبدالهي

مرغوبعلي

1490069682

ورزقان

ديپلم

علوم تجربي

پذيرش نهايي

10

1621

مهدي

جاسر خواجه

محمد

118

ورزقان

ديپلم

رياضي فيزيک

پذيرش نهايي

11

1441

زاهد

نوري

بهلول

1490235884

اهر

ديپلم

رياضي فيزيک

پذيرش نهايي

12

1466

محمد مهدي

مرادي صومعه لو

حمزه

8797

اهر

ديپلم

رياضي فيزيک

پذيرش نهايي

13

1489

هادي

اسدزاده

ناصر

568

ورزقان

ديپلم

رياضي فيزيک

پذيرش نهايي

14

1552

محمد

جهاني

کاظم

1490164936

ورزقان

ديپلم

علوم تجربي

پذيرش نهايي

15

1303

رضا

شاهي

يداله

5670022513

ورزقان

ديپلم

کامپيوتر

پذيرش نهايي

16

1193

اسحق

اسکندرزاده

قدرت

605

ورزقان

ديپلم

جوشکاري برق و گاز

پذيرش نهايي

17

1518

علي

حبيبي

احمد

10

ورزقان

ديپلم

علوم تجربي

پذيرش نهايي

18

1487

ياسر

پوراسمعيل

مروت

9896

اهر

ديپلم

رياضي فيزيک

پذيرش نهايي

19

1417

حسين

حيدري

صابر

1490166475

ورزقان

ديپلم

نقشه برداري

پذيرش نهايي

20

1575

محمدرضا

آقايي

جبرائيل

20

ورزقان

ديپلم

علوم تجربي

پذيرش نهايي

21

1524

جليل

اسکندري

عيسي

1255

ورزقان

ديپلم

علوم تجربي

پذيرش نهايي

22

1309

کريم

زارع پور

مرغوب

1

ورزقان

ديپلم

کامپيوتر

پذيرش نهايي

23

1544

حجت

فرهادي

ناصر

1661

ورزقان

ديپلم

علوم تجربي

پذيرش نهايي

24

1525

ولي

ايماني

رسول

1490125531

ورزقان

ديپلم

علوم تجربي

پذيرش نهايي

25

1048

فتح اله

اصلاني

محمد

44

ورزقان

ديپلم

برق

پذيرش نهايي

26

1449

مهدي

سروي

فاضل

5670024230

ورزقان

ديپلم

رياضي فيزيک

پذيرش نهايي

27

1258

محسن

حدادي

مسلم

9

ورزقان

ديپلم

ساختمان

پذيرش نهايي

28

1579

سعيد

عليپور

اميد علي

1490024913

ورزقان

ديپلم

علوم تجربي

پذيرش نهايي

29

1531

حمزه

ملکي

علي اکبر

1020

ورزقان

ديپلم

علوم تجربي

پذيرش نهايي

30

1340

احمد

قلي زاده

حبيب اله

114

ورزقان

ديپلم

مکانيک

پذيرش نهايي

31

1045

ابوعلي

اماني

محمد

62

ورزقان

ديپلم

برق

پذيرش نهايي

32

1508

سعيد

عباسي بکرآباد

ولي

1490189793

ورزقان

ديپلم

رياضي فيزيک

پذيرش نهايي

33

1475

رامين

فتحي

زين العابدين

1490075933

ورزقان

ديپلم

رياضي فيزيک

پذيرش نهايي

34

1337

اباسلط

آقا ئي

اسفنديار

15

ورزقان

ديپلم

معدن

پذيرش نهايي

35

1088

سعيد

تقي زاده

احمد

1203

ورزقان

ديپلم

برق صنعتي

پذيرش نهايي

36

1442

فريد

پورنصير

تراب

1490058435

ورزقان

ديپلم

رياضي فيزيک

پذيرش نهايي

37

1539

حجت

لطفي

بيت اله

21

ورزقان

ديپلم

علوم تجربي

پذيرش نهايي

38

1617

حسن

محمودي

بلال

770

ورزقان

ديپلم

علوم تجربي

پذيرش نهايي

39

1459

رضا

يادگاري

موسي

5670017641

ورزقان

ديپلم

رياضي فيزيک

پذيرش نهايي

40

1102

احد

اماني

محمد

1490090045

ورزقان

ديپلم

برق صنعتي

پذيرش نهايي

41

1585

صابر

ربي

صاحبعلي

5

ورزقان

ديپلم

علوم تجربي

پذيرش نهايي

42

2201

مهدي

اسکندري

ابراهيم

560

ورزقان

فوق ديپلم

متالورژي

پذيرش نهايي

43

2305

اکبر

محرم پور

ماشاءاله

157

ورزقان

فوق ديپلم

استخراج

پذيرش نهايي

44

2311

ابوالفضل

نوجوان

موسي

778

ورزقان

فوق ديپلم

استخراج

پذيرش نهايي

45

2313

مهدي

قلي پور

محرم

1490101101

ورزقان

فوق ديپلم

استخراج

پذيرش نهايي

46

2312

کنعان

کاظم پور

مرتضي علي

10

ورزقان

فوق ديپلم

استخراج

پذيرش نهايي

47

2307

بابک

قاسم پور

علي اصغر

843

ورزقان

فوق ديپلم

استخراج

پذيرش نهايي

48

2202

محمود

جعفري

علي اکبر

3922

ورزقان

فوق ديپلم

متالورژي

پذيرش نهايي

49

2308

ميثم

پورآذر

حسين

1588

ورزقان

فوق ديپلم

استخراج

پذيرش نهايي

50

2310

ايوب

وظيفه اصل

علي

2736

ورزقان

فوق ديپلم

استخراج

پذيرش نهايي

51

2303

سالار

دهقاني

محمدحسين

121

ورزقان

فوق ديپلم

استخراج

پذيرش نهايي

52

2103

جواد

محمودي تازه کندي 

فرضي

1381

اهر

فوق ديپلم

فرآوري مواد معدني

پذيرش نهايي

53

2315

احمد

عزتي

اسد اله

250

ورزقان

فوق ديپلم

استخراج

پذيرش نهايي

54

2302

جابر

بابائيان

نادر

5679966441

ورزقان

فوق ديپلم

استخراج

پذيرش نهايي

55

2102

حميد

زارع عنبرلو

ابوالفتح

29786

اهر

فوق ديپلم

فرآوري مواد معدني

پذيرش نهايي

56

2304

بهروز

حسني آذر

بهمن

1490100652

اهر

فوق ديپلم

استخراج

پذيرش نهايي

57

2105

اسماعيل

بازدار

حسين

52

اهر

فوق ديپلم

فرآوري مواد معدني

پذيرش نهايي

58

2316

يوسف

حسين زاده

يعقوب

1490217444

ورزقان

فوق ديپلم

استخراج

پذيرش نهايي

59

2420

عباس

تقي زاده

رسول

5679882175

ورزقان

فوق ديپلم

الکترونيک

پذيرش نهايي

60

2424

کمال

سليمان پور

ميکايل

721

ورزقان

فوق ديپلم

الکترونيک

پذيرش نهايي

61

2425

علي

ابراهيميان

آقاکشي

5679940698

ورزقان

فوق ديپلم

الکترونيک

پذيرش نهايي

62

2421

شهريار

صفرپور

علي اکبر

1490140591

ورزقان

فوق ديپلم

الکترونيک

پذيرش نهايي

63

2565

هادي

نقي زاده قشلاق

عبداله

1490107681

اهر

فوق ديپلم

برق صنعتي

پذيرش نهايي

64

2514

مهدي

خاني

الياس

5679946408

ورزقان

فوق ديپلم

الکترو تکنيک

پذيرش نهايي

65

2562

عارف

کريم زاده

يعقوب

672

ورزقان

فوق ديپلم

برق صنعتي

پذيرش نهايي

66

2543

مهدي

شيري

صادق

1490220534

ورزقان

فوق ديپلم

برق

پذيرش نهايي

67

2655

ميثم

اسگندري بکرآباد

حسن

5670018011

ورزقان

فوق ديپلم

مکانيک

پذيرش نهايي

68

2654

حسين

فرهادي

فرهاد

823

ورزقان

فوق ديپلم

مکانيک

پذيرش نهايي

69

2664

محمد

نوري زاده

عزيز

1676

ورزقان

فوق ديپلم

مکانيک

پذيرش نهايي

70

2656

محمدجواد

هژبر

اباذر

170

ورزقان

فوق ديپلم

مکانيک

پذيرش نهايي

71

2658

ولي

ابراهيمي

عزيز

662

ورزقان

فوق ديپلم

مکانيک

پذيرش نهايي

72

3102

حسين

شيخي

علي اصغر

5679945649

ورزقان

ليسانس

استخراج معدن

پذيرش نهايي

73

3103

محمد

خالقي

حسن

26

ورزقان

ليسانس

استخراج معدن

پذيرش نهايي

74

3106

علي

محمودي

محمد نقي

1490089586

اهر

ليسانس

استخراج معدن

پذيرش نهايي

75

3101

محمد علي

اعظمي

صحبت

6

اهر

ليسانس

استخراج معدن

پذيرش نهايي

76

3235

کمال الدين

عزتي

جميل

195

ورزقان

ليسانس

کامپيوتر

پذيرش نهايي

77

3322

عيسي

ابيضي

مجيد

4

ورزقان

ليسانس

حسابداري

پذيرش نهايي

78

3352

غلامرضا

خيري

علي

535

ورزقان

ليسانس

حسابداري

پذيرش نهايي

79

3304

رضا

کاظم زاده

سيفعلي

1118

ورزقان

ليسانس

حسابداري

پذيرش نهايي


 


بازگشت           چاپ چاپ         
 
شرکت ملی صنایع مس ایران

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8